Historie GFPS-CZ

GFPS-CZ spolu s partnerskými organizacemi GFPS e.V. a GFPS-Polska působí na poli kulturní a vědecké výměny lidí ve střední a východní Evropě již přes 30 let. Partnerské sdružení GFPS, e.V. vzniklo ve Freiburku v Breisgau 20. září 1984 a tato zkratka znamenala Gemeinschaft zur Förderung von Studienaufenthalten polnischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland. Od svého vzniku organizuje GFPS e.V. pro polské studenty studijní pobyty na území SRN a od roku 1989 kurzy polštiny pro německé studenty. Od založení spřízněné organizace GFPS-Polska roku 1994 probíhá navíc pravidelná výměna stipendistů mezi Německem a Polskem.

O dalších pět let později, roku 1999, byla založena česká část GFPS (GFPS-CZ). Díky iniciativě studentů germanistiky z Ústí nad Labem tak vznikl nejprve studenstký spolek JANUA (Janua linguarum reserata), v roce 2004 pak přejmenovaný a již kompletně přidružený ke GFPS. Ústřední aktivitou GFPS-CZ je od roku 2004 zprostředkovávání studijních stipendií německým studentům do České republiky a naopak. Před několika lety GFPS rozšířilo nabídku stipendií o praktické stáže. Relativní novinkou je také spolupráce s Běloruskem a snaha zahrnout do svého programu i studenty z Ukrajiny.

Hlavním cílem GFPS je umožnit studentům z České republiky, Polska, Německa a Běloruska strávit semestr v zahraničí, a pomoci jim na jedné straně aktivně rozvíjet jejich individuální studijní záměry, a na straně druhé podpořit kulturní výměnu mezi všemi paticipujícími zeměmi skrze výměnu znalostí a zkušeností a nově vznikající mezinárodní přátelské vztahy. Studenti vyjíždějí za hranice své země prostřednictvím stipendijního programu GFPS, který existuje díky štědré podpoře mnoha dalších fondů a organizací. Činnost spolku zahrnuje také četné projekty jako jsou tandemové jazykové kurzy nebo semináře, projekty a konference k rozličným tématům.

Dnes se pod zkratkou GFPS skrývá název Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa, volně se pak předkládá jako Gemeinschaft für Praktika und Stipendien.

Patronka GFPS-CZ

V roce 1999 byl z iniciativy studentů germanistiky z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem založen studentský spolek JANUA (Janua linguarium reserata), ze kterého v roce 2004 vyústila česká odnož GFPS. Docentka a současná vedoucí katedry germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Renata Cornejo - byla tehdy jedním ze zakládajících členů. V roce 2014 se tak zaslouženě stala patronkou GFPS-CZ. Slavnostní předání patronského certifikátu se konalo při příležitosti jubilejních Städtetage v Ústí nad Labem.

Přihlaste se k odběru novinek a mějte aktuální informace o našich stipendiích a projektech:    
Facebook
Naši partneři

Sponzorované odkazy: Poho.cz - píše Ondřej Pohorský