FAQ

Na kterých univerzitách v Německu mohu studovat?

Přehled aktuálních měst a univerzit, na kterých je v rámci stipendijního programu od GFPS možné studovat, můžete shlédnout na stránkách našeho německého partnera GFPS e.V. Je však třeba brát ohled na aktuální počet aktivních členů konkrétní Stadtgruppe a zároveň na celkový počet zájemců o danou univerzitu i z řad Poláků a Bělorusů. Proto každý uchazeč do přihlášky zadává hned tři možné univerzity, o které by měl zájem. GFPS se pak s ohledem na situaci v jednotlivých městech a v ostatních státech snaží maximálně vyhovět upřednostňovanému požadavku a ještě před ústním pohovorem zjišťuje stav v konkrétních univerzitních městech.

Co musím splňovat, když chci žádat o stipendium GFPS?

Musíte být studentem prezenčního studia české VŠ nebo univerzity jakéhokoliv oboru a musí Vám být méně než 30 let. Vaše znalost němčiny by se měla pohybovat od úrovně B1 (mírně pokročilý) výše – v němčině budete studovat a psát projekt. Protože naše stipendium financuje Česko-německý fond budoucnosti, je nutné, aby měl žadatel státní občanství ČR.

Jaká stipendia GFPS nabízí?

V každém semestru udělujeme studijní i praktikantská stipendia. Počet udělených stipendií není pevný, závisí na dohodě s našimi partnery a na kvalitě uchazečů. Výběr praktikantů se trochu liší od výběru studijních stipendistů, protože se na výběru podílí i organizace, u které bude praktikant na stáži. Pro přihlašování na praktikantské stipendium máme flexibilní uzávěrku, neplatí tedy termíny jako u studijního stipendia (konec října pro letní semestr a polovina dubna pro zimní semestr). Datum uzávěrky a kritéria pro výběr praktikanta vždy vypíšeme společně s nabídkou konkrétní pracovní stáže.

Jaká je výše stipendia?

Studijní stipendium v Německu se uděluje ve výši 600 EUR po dobu pěti měsíců (LS: duben-srpen; ZS: říjen-únor). Výše praktikantského stipendia je flexibilní, dána dohodou GFPS-CZ s konkrétní organizací, kde je praktikum vykonáváno. GFPS-CZ a organizace si finanční podíl totiž dělí mezi sebou.

V čem je studijní pobyt s GFPS jiný než ostatní studijní pobyty?

Jako studentská dobrovolnická organizace máme své členy ve všech městech, kde nabízíme studijní pobyt. Ještě před příjezdem a během celého pobytu Vám bude asistovat „Betreuer“, který Vám pomůže se zápisem, bydlením a jinými důležitými věcmi. Nemusíte se bát osamělých začátků, vždycky se najde někdo z GFPS, kdo bude ochotný Vám s čímkoliv pomoci. Kromě toho se ve „svém“ městě setkáte se spoustou našich členů, kteří Vás vezmou třeba na výlet nebo do hospůdky, a na seminářích Städtetage a Forum se seznámíte s mnoha dalšími zajímavými lidmi.

Chci si prodloužit studijní pobyt v Německu (např. Erasmus) o další semestr, můžu se ucházet o stipendium GFPS-CZ?

Cílem stipendia GFPS je podpořit především ty uchazeče, kteří v Německu ještě neměli možnost studovat. To však samozřejmě není rozhodujícím kritériem, důležitá je pro nás zejména kvalita projektu a Váš zájem o česko-německou spolupráci. Takovéto prodloužení pobytu je tedy možné.

Jak žádat o studijní stipendium?

Je třeba vyplnit přihlášku, kterou najdete na našich stránkách, napsat jednostránkový motivační dopis a 2-3 stránkový popis projektu, kterému se během studijního pobytu budete věnovat – to vše v německém jazyce. Podepsanou přihlášku vytiskněte a naskenovanou ji pošlete na emailovou adresu koordinátora stipendijních pobytů (najdete ji v sekci Předsednictvo). Spolu s ní zašlete také motivační dopis, popis projektu a výpis známek (v češtině, příp. v angličtině) potvrzený ze studijního oddělení Vaší fakulty.

Zbývá uhradit poplatek za výběrové řízení 300,- Kč na účet 2600945904/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a jako variabilní symbol použijte svoje rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení nemůže být přihláška považována za úplnou. Akceptační dopis německé univerzity je výhodou, ne nutností, stejně tak doporučující dopis odborného pracovníka úseku domovské univerzity.

Jak probíhá výběr stipendistů?

Výběrové řízení je dvoukolové: předvýběr provedeme na základě písemných podkladů, které jste nám poslali. Vybraní uchazeči budou e-mailem pozváni na pohovor, který se obvykle koná v Praze, a to zhruba 14 dní po uzávěrce přihlášek. Pohovor vede komise složená z členů českého a německého předsednictva GFPS a zástupce Česko německého fondu budoucnosti a probíhá v německém jazyce. Do týdne po pohovoru Vám emailem oznámíme, zda jste uspěli. Úspěšným pošleme totéž v dopise.

Jaká jsou kritéria výběru?

Hlavními kritérii jsou kvalita projektu, zájem o česko-německou spolupráci, společenská, kulturní nebo politická angažovanost a mimostudijní aktivity. Důležité jsou i dobré důvody pro studium a práci na projektu v Německu - zajímá nás Vaše motivace. Výhodou je Vaše ochota zapojit se jako člen do chodu organizace GFPS.

Co budu muset během semestru v Německu dělat?

Studijní stipendium - přestože nevyžadujeme určitý počet kreditů jako např. Erasmus, předpokládá se, že jako naši stipendisté budete studovat na univerzitě v místě pobytu. Kromě toho budete pracovat na projektu. Na závěr pobytu odevzdáte vypracovaný projekt v rozsahu osmi stránek (řádkování 1,5; písmo Times New Roman; velikost písma 12), dvoustránkovou závěrečnou zprávu z pobytu „Erfahrungsbericht“ a na závěrečném setkání stipendistů (FORUM) přednesete půlhodinový referát o Vašem projektu. Jako podklady k referátu si vytvoříte prezentaci v PowerPointu a handout na 1-2 stránky. Všechny písemné podklady i přednáška budou v německém jazyce. Podklady musí být odevzdány před Forem na kontrolu německému stipendijnímu koordinátorovi, dokud neodevzdáte oba dokumenty, nebude Vám vyplaceno poslední stipendium.

Praktikantské stipendium - jako praktikant budete 3 dny v týdnu pracovat a zbytek času studovat na univerzitě. Odevzdáte dvoustránkovou zprávu „Erfahrungsbericht“, vytvořítě prezentaci v PowerPointu a jednostránkový handout k popisu Vaší stáže. Ve své závěrečné půlhodinové prezentaci místo projektu představíte organizaci, u které jste pracoval/a, a průběh stáže. U praktikantů v Čechách musí být podklady naopak vypracované v češtině a taktéž zaslány ještě před Fórem ke kontrole českému stipendijnímu koordinátorovi. Dokud neodevzdáte oba dokumenty, nebude Vám vyplaceno poslední stipendium. Jako praktikanti si také musíte ohlídat povinnosti k organizaci, kde pracujete.

Student i praktikant se během semestru zúčastní dvou víkendových akcí – Städtetage (seznamovací a poznávací akce pro stipendisty na začátku semestru) a Forum (závěrečná prezentace projektů českých, německých, polských a běloruských stipendistů GFPS). Jízdenky i pobyt na Städtetage a Forum Vám GFPS plně proplatí.

Co je projekt?

Projektem může být diplomová práce nebo sběr dat pro diplomku, terénní výzkum, ale i výstava, přednáška, happening, symposium… stačí uvést v motivačním dopise dobré důvody pro zpracování projektu v Německu.

Píšete, že je možné návrh na projekt konzultovat s někým z GFPS. Na koho se mám obrátit?

O záležitosti spojené se stipendiem se stará aktuální koordinátor stipendijních programů. Nejlepší tedy bude, když se obrátíte na něj (jeho emailovou adresu naleznete v sekci Předsednictvo).

Přihlaste se k odběru novinek a mějte aktuální informace o našich stipendiích a projektech:    
Facebook
Naši partneři

Sponzorované odkazy: Poho.cz - píše Ondřej Pohorský